Minitool Ziņu Centrs

Backspace, atstarpes taustiņš, Enter taustiņš nedarbojas? Labojiet to viegli! [MiniTool ziņas]